Om oss

Att hitta rätt inredning är inte det enklaste. Många personer har problem med att dels hitta en balans och dels i att hitta en röd tråd. Med balans menar vi att man ska hitta en harmoni mellan hur många möbler och hur många olika föremål man har. Till detta tillkommer även möbleringen och hur möblerna och föremålen i fråga placeras.

Med den röda tråden så menar vi att det måste finnas en sådan i en bostad. Detta både gällande färger, material och mellan övriga detaljer. Många tänker sig att dyra, exklusiva möbler är lösningen. Man tänker på samma sätt som när man beställer mat: extra allt och lite till. Det fungerar sällan. Även om du har den fetaste plånboken och en gigantisk budget så kan du misslyckas totalt. Pengar är inte synonymt med smak.

Som vana inredare så har vi en expertis inom detta område. Vi äger en förmåga att se utanför boxen och skapa nya miljöer från ingenting. Där vanliga personer ser problem så ser vi möjligheter! Detta är något som vi vill föra vidare. Vi vill ge tips, råd och inspiration kring design och inredning.

Vi kommer att peka på vilka material och färger som fungerar bra ihop och vi kommer att peka ut stora, vanliga misstag som privatpersoner gör då det kommer till val av möbler och inredning. I övrigt så kommer vi även att titta framåt och visa vad som kommer att gälla i framtiden. Detta samtidigt som vi även blickar bakåt och ger historiska tillbakablickar. Utan att, givetvis, släppa taget om nuet.

Välkommen till en sida som alltid ger dig det du behöver för att skapa ett eget, personligt och unikt, hem!